บริการพิธีกรงานแต่งงาน
(Wedding Spokeperson Service)

เพราะงานพิธีของการแต่งงาน มีความสำคัญกับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าบ่าว - เจ้าสาว พ่อแม่ของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งแขกที่มางาน ทุกคนต่างๆ มาเพื่อความสุข ทุกคนต่างมาเพื่อให้สิ่งดีๆ แก่กันและกัน ทีมงาน Professional Organizer งานแต่งงานของศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล โดยการนำของท่านเภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี จึงเกิดขึ้นมา เพื่อเติมเต็ม ความสุขให้กับท่าน
  
 รูปแบบบริการ
: บริการจัดการงานพิธีการงานแต่งาน ตลอดงาน เพื่อให้เจ้าภาพได้รับความสะดวกสบายในการจัดการ

    ลักษณะการทำงาน
: ทีมงานในการดำเนินการประกอบด้วย พิธีกรชาย พิธีกรหญิง และเจ้าหน้าที่พิธีการ รวมเป็น 3 คน ในการทำงานจะเป็นการประสานงานร่วมกันระหว่างพิธีกร หน้าเวที และเจ้าหน้าที่พิธีการ โดยจะประสานงานร่วมกับเจ้าภาพงานแต่งงาน ในเรื่องของลำดับพิธี แขกผู้มีเกียรติกล่าวอวยพร การถ่ายภาพ และรายละเอียดอื่นๆ ของงาน

   สิ่งที่เจ้าภาพจะได้รับเมื่อใช้บริการ :

           1. ให้คำแนะนำในเรื่องของการจัดทำกำหนดการพิธี (ทั้งงานหมั้น งานเลี้ยงฉลอง รวมทั้งพิธีตามประเพณี-อีสาน-ไทย-จีน-ฝรั่ง)
           2. เป็นพิธีกรในวันงานทำหน้าที่พิธีกรเต็มรูปแบบ(ทั้งพิธีกรเดี่ยว พิธีกรคู่)
           3. ในด้านพิธีการท่านจะได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบเพื่องานที่ประทับใจ

ค่าใช้จ่าย:

           1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการ เป็นค่า เดินทางของทีมงาน และค่าแรง(ค่าเวลา) ตกลงกันในแต่ละงานเนื่องจากสภาพงานแตกต่างกันไป
           2. หากต้องทำงานในพื้นที่ห่างไกลต้องเตรียมค่าที่พักไว้ด้วย
  การติดต่อ : ในการติดต่อทีมงานพิธีกร ติดต่อโดยตรงกับ เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี โทร 0-1661-8579 โทรสาร 0-4332-4071
  ที่อยู่สำนักงาน : เลขที่ 11 หมู่ 8 บ้านหนองโจด ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 (ใกล้ๆ มหาวิทยาลัยภาคคะวันออกเฉียงเหนือ)
   e-mail : glocalization@thailand.com , dmindmap@yahoo.com
    
   ตัวอย่างคำถามที่คุณทำไมต้องใช้ทีมงานเราช่วยงานแต่งงาน (Wedding Question)
      1. ต้องการทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์สูงผ่านงานมาหลากหลายใช่ไหม?
      2. ไม่มีเวลาในการจัดหาทีมงาน(พิธีกรหญิง-พิธีกรชาย ที่ทำงานเข้าขากัน) ?
      3. ไม่ต้องวิ่งเหนื่อยในการจัดการงานในวันก่อนงาน วันงาน ?
      4. ต้องการทีมงานที่เป็นกันเอง เข้าใจเจ้าภาพ (ภก.ประชาสรรณ์ ทำงานกับหลากหลายองค์กร)
      5. ต้องการที่ปรึกษาที่ทำงานคู่กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวไปตลอดทั้งงาน โดยทุกคนสนุกกับการทำงาน ไมว่าจะเป็นเจ้าบ่าว เจ้าสาว พ่อแม่ ญาติ ไม่ต้องมานั่งเครียดแก้ปัญหาในงาน ทีมงานเราดูแลให้ท่านได้

ตัวอย่างกำหนดการงานแต่งงาน(งานเลี้ยงฉลอง) เพื่อใช้ในการศึกษาเบื้องต้นของเจ้าภาพก่อนตัดสินใจใช้บริการ

เวลา

รายการ

หมายเหตุ

18.00 น.

ดนตรี บรรเลง นักร้องกิตติมศักดิ์ ประมาณ 3-5 เพลง

18.55 น.

เปิดตัวพิธีกร โดยคุณเครือวัลย์ โพธิ์ศรีจะพูดเปิดตัวพิธีกร พิธีกรเดินมาที่บริเวณโพเดียมทีละคน

ไฟลดลง สว่างตรง พิธีกร

19.00 น.

นำเจ้าบ่าว - เจ้าสาวเข้าสู่งาน และขึ้นบนเวที โดย.......................................................................

ไฟสลัว ใช้แสงหลักจากวีดีโอ เพลง Tonight

พิธีกรเชิญถ่ายภาพร่วมกันบนเวที(ผู้นำขึ้นเวที)

ไฟสว่าง

คล้องพวงมาลัย คู่บ่าว - สาว
โดย.......................................................................
เสร็จแล้วเชิญถ่ายภาพร่วมเจ้าบ่าว เจ้าสาว

19.15 น.

นำเสนอ VCD ชุด 8 ปี ความผูกพัน

ปิดไฟมืดลง

19.30 น.

เชิญ พ่อ แม่ สองฝ่าย และ คู่บ่าวสาว ขึ้นเวที

ไฟสว่าง

พิธีกรอ่านประวัติคู่บ่าวสาว และสองครอบครัว

เชิญประธาน ฯพณฯ ประจวบ ไชยสาส์น
ด้านบนเวทีกล่าวให้โอวาท พร้อมเชิญแขกดื่มอวยพระ
กล่าวเสร็จ คู่บ่าวสาวมอบมาลัยกร ให้กับท่านประธาน

เตรียมเพลง

ถ่ายภาพร่วมสองครอบครัว ร่วมกับท่านประธาน

เชิญแขกผู้มีเกียรติกล่าวให้โอวาท อีก 1-2 คน
1. ..................................................................
2 ...................................................................
กล่าวเสร็จเชิญถ่ายภาพหมู่กับสองครอบครัว

พิธีกรสัมภาษณ์เจ้าบ่าว - เจ้าสาว พร้อมเชิญกล่าวแสดงความรู้สึกและของคุณแขก

ชม Vdo งานมั้น ตอนเช้า ประมาณ 10 นาที

ไฟลดลงเล็กน้อย

นักร้องรับเชิญ กิตติมศักดิ์ จากในงานร่วมสนุกบนเวที ประมาณ 3-5 เพลง

20.15 น.

ช่วงพิธีจุดเทียนชัยและตัดเค้ก
พิธีกรเชิญคู่บ่าวสาวขึ้นบนเวที โดยมีผู้นำขึ้นเวที คือ.......................................................................

เพลงแค่ใจเรารักกัน

เมื่อขึ้นบนเวทีหยุดกลางเวทีเพื่อถ่ายภาพหมู่
จากนั้นเชิญคู่บ่าว - สาวจุดเทียนชัย จุดเสร็จยืนด้านข้างเทียนชัยเพื่อถ่ายภาพ( ประมาณ 1 นาที)
จากนั้นเชิญคู่บ่าวสาว ตักเค้กฉลองงานแต่งงาน ตัดเค้กเสร็จ นำเค้กไปมอบให้กับประธาน และโต๊ะ VIP สองโต๊ะ ซ้าย ขวา

ช่วงจุดเทียนไฟมืด

ฟังเพลงจากแขกกิตติมศักดิ์ ที่มาร่วมงาน

เรียนเชิญ นพ.ประกาศ ..............................กล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน ในฐานะของเจ้าภาพจัดงาน

21.00 น.

ปิดงาน เจ้าภาพ ยืนหน้าห้องส่งแขกกลับ

บริการฟรี : ท่านที่ต้องการคำแนะนำเรื่องการจัดงานแต่งงาน เรามีบริการให้คำปรึกษาฟรี ทางโทรศัพท์ หรือทาง e-mail ไม่ต้องเกรงใจนะ โทรสายตรง เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี 0-1661-8579 หรือ e-mail : glocalization@thailand.com

power by www.prachasan.com
Glocalization Training Center
Khon Kaen, THAILAND