อุปกรณ์ในการจัดประชุมด้วย Mind Map®
Tools for Meeting by Mind Map®

click 2 c full pictureการนำเทคนิคการเขียน Mind Map ไปใช้ในการประชุมเวทีใหญ่ ๆ ที่มีผู้คนจำนวนมากเข้าร่วมการประชุม จำเป็นจะต้องเตรียมอุปกรณ์ ให้พร้อมสำหรับใช้งาน จากประสบการณ์ตรงที่ผู้เขียนได้มีโอกาสนำ Mind Map® ไปใช้งาน ได้ข้อสรุปในเรื่องของอุปกรณ์ ต่างๆ ดังนี้

Note
>> หลักการในการเขียน Mind Map® click here
>> ตัวอย่างการเขียน Mind Map ด้วยคอมพิวเตอร์ click here

Mind Map® เป็นเครื่องหมายจดทะเบียนการค้าทั่วโลก และประเทศไทย โดย Tony Buzan

 

 

อุปกรณ์ที่จำเป็น ชิ้นแรก หากเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ก็คือ Projector สำหรับการฉายภาพ ขึ้นจอบนเวที ในภาพเป็นการประชุม กรมคุ้มครองสิทธิ กระทรวงยุติธรรม ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี ทำหน้าที่เขียน Mind Map ขึ้นแสดงบนจอภาพ โดยใช้โปรแกรม MindManager 2002 รุ่นทดลอง เมื่อมีผู้อภิปราย ก็จะแตกแขนงความคิดขึ้น projector ทันที (อย่าลืมเตรียมส่วนของจอภาพ หรือผนังสี อ่อนๆ ไว้เป็นฉากในการฉายภาพด้วยนะ และห้องต้องมืดพอ)
อุปกรณ์ที่ควรจะมีประกอบเมื่อจัดประชุม ก็คือ เครื่องพิมพ์ เพื่อการพิมพ์ Mind Map แจกให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม ระดมสมอง หรือสัมมนา อาจจะเป็นการพิมพ์ต้นฉบับเพื่อนำไปใช้ในการถ่ายเอกสาร
บางครั้งอาจจะต้องมีการเตรียม Pointer หรืออุปกรณ์ในการชี้เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมการประชุม จะได้ใช้งาน ในการนำเสนอหรือการชี้ ประเด็น เหมือนในภาพ เป็นการประชุม เครือข่ายเภสัชสาธารณสุข ภาคอีสาน ภก.ประชาสรรณ์ ทำหน้าที่ในการเขียน Mind Map ผ่าน Projector ขึ้นจอ ให้สมาชิกที่เข้าร่วมการประชุม/อบรมได้พิจารณา
กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้การไม่ได้ ไฟดับ บางครั้งอาจจะมีการเตรียม ปากกา สีและกระดาษ เปล่าไว้รอด้วย เพื่อกันเหนียว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับผู้ที่ต้องการคู่มือการใช้งานโปรแกรม MindManager 2002 เป็นภาษาไทย ติดต่อผู้เขียนได้ ทางศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล ได้จัดพิมพ์ไว้บริการท่านผู้สนใจ เขียนและแปล โดย ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี

หน่วยงานที่สนใจ ต้องการอบรม การเขียนแผนภูมิความคิดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ติดต่อ น้องนิ่ม e-mail : dmindmap@yahoo.com หรือ โทรศัพท์สอบถามรายละเอียด ได้ที่หมายเลข 0-1661-8579 (สายตรง เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี)


Glocalization Training Center

e-mail : glocalization@thailand.com
Fax : 0-4332-4071
Mobile : 0-1661-8579
copy right © 2003-2004