MindManager 8 Mac
โปรแกรมรุ่นล่าสุดจาก Mindjet เพื่อชุมชนคนใช้ Mac


เรียบเรียงโดย ดร. เภสัชกร ประชาสรรค์ แสนภักดี (prachasan@gmail.com)
ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล - ขอนแก่น ภาคอีสาน ประเทศไทย

“NOT PREPARED OR REVIEWED BY MINDJET” เว็บไซต์แห่งนี้ดำเนินการโดยไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของ Mindjet เป็นการเตรียมขึ้นมาเพื่อการเรียนรู้ของสาธารณะ Logo และข้อความ Mindjet MindManager เป็นลิขสิทธิ์ของ www.Mindjet.com


วันที่ 26 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา บริษัท Mindjet ได้ออกโปรแกรมรุ่นใหม่ Mindjet MindManager 8 Mac พัฒนาต่อเนื่องจากรุ่น MindManager 7 Mac ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล ในฐา่นะองค์กรที่ส่งเสริมและเผยแพร่ การใช้เครื่องมือ Visualize Thinking การคิดด้วยภาพ จึงได้เรียบเรียงเรื่องราว ของโปรแกรม Mind Map ที่สุดยอดจาก Mindjet มาให้ได้ติดตามกัน สำหรับเว็บไซต์ของ Mindjet ก็เข้าไปติดตามได้โดยตรงที่นี่เลยครับ www.mindjet.com มีข้อมูลดีๆ รอให้ท่าน ได้เรียนรู้ มีตัวอย่างแผนที่สวยๆ อยู่ใน Gallery รอ download มาใช้งาน

ประเด็นที่เราจะเรีียนรู้ร่วมกัน (Content)
• รู้จัก Mindjet MindManager 8 Mac (OSX) click
• มีอะไรใหม่สำหรับ Mindjet MindManager 8 Mac (What's new) click
• MindManager 8 Mac Screenshot overview map [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] outlineview
• ราคา วิธีการซื้อมาใช้งาน (Buy) click in English
• การติดตั้งโปรแกรม Mindjet MindManager 8 Mac (Installation software) click
• การใช้งาน MindManager 8 Mac ร่วมกับโปรแกรมพื้นฐานของเครื่อง Mac (iCal และอื่นๆ ) click
• ตัวอย่างผลงานแผนที่ความคิดจากโปรแกรม Mindjet MindManager 8 Mac (Sample maps) click
• MindManager สำหรับ iPhone 3G/3Gs (iPhone) click
• คู่มือการใช้ MindManager iPhone 3G/3Gs click
• การส่งข้อมูลระหว่าง iPhone 3G/3Gs กับ MindManager 8 Mac click
• การประยุกต์ใช้ MindManager 8 Mac กับงานต่างๆ click
o การใช้ MindManager 8 Mac กับการสรุปการอ่านหนังสือ (Books) click
o การใช้ MindManager 8 Mac สำหรับการประชุม click
o การใช้ MinbManager 8 Mac สำหรับการเรียนปริญญาโท ปริญญาเอก click
• การใช้คุณสมบัติในเครื่อง MacBook Pro กับโปรแกรม Mindjet MindManager 8 Mac (การขยาย การหมุน การเคลื่อนที่ ฯลฯ) click
• เปรียบเทียบโปรแกรม MindManager 8 สำหรับ Mac OSX และ MindManager Pro 8 สำหรับ Windows click
• คู่มือการใช้งานโปรแกรม MindManager 8 Mac (ภาษาไทย) click
• คู่มือการใช้งาน โปรแกรม MindManager Pro 8 for Windows (ภาษาไทย) click
• คู่มือการใช้งาน โปรแกรม MindManager Pro 6/7 for Windows (ภาษาไทย) click

Samples (upload ทุกวัน จนกว่าจะครบ 100 แผ่น)
1) ติดตามสถานการณ์แดงป่วนเมือง การเมืองเข้มข้นในรูปแบบแผนที่ความคิด click
2) การประยุกต์ใช้ MindManager Pro 8 Win/Mac สำหรับ สุนทรียสนทนา/World Cafe'/AI click
3) การประยุกต์ใช้ MindManager Pro 8 Win สำหรับร้านอาหาร click
4) การประยุกต์ใช้ MindManager Pro 8 Win สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./อบต/เทศบาล) click
5) การประยุกต์ใช้ MindManager Pro 8 Win สำหรับวิทยุชุมชน(Community Radio) click
6) แผนที่ความคิด "รวมโปรแกรม Mind Map สำหรับ Mac เขียนโดย MindManager 8 Mac click
7) แผนที่ความคิด "LEADERSHIP ---THE----BARACK OBAMA WAY" หนังสือใหม่ เขียนโดย MindManager Pro 8 Win click
8) แผนที่ความคิด บ้านเมืองต้องมี "หลักการ" ไทยจึงอยู่รอด... โดย "ชวน หลีกภัย" เขียนโดย MindManager Pro 8 Win click
9) แผนที่ความคิด หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 click
10) แผนที่ความคิด วันมาฆะบูชา วันแห่งความรักของคนไทย วันแห่งการทำดี click
11) แผนที่ความคิด พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต อริยสงฆ์ click
12) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทย ปี 53 โดย รมว. กระทรวงการคลัง กรณ์ จาติกวณิช click
13) รู้จักระบบคุมอง (KUMON) สำหรับผู้ปกครอง แผนที่โดย MindManager Pro 8 click
14) The Laws of Mind Mapping แผนที่เพื่อเข้าใจหลักการของแผนที่ความคิด click
15) แผนที่ความคิด คู่มือ เรียนรู้ดอกไม้ (ดร.เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่) click
16) แผนที่ความคิด ลำดับกษัตริย์ กรุงศรีอยุธยา เขียนโดย MindManager Pro 8 win click
17) แผนที่ความคิด 7 Categories DOG หมา 7 กลุ่ม รู้จักหมาให้มากขึ้น โดย MindManager Pro 8 click
18) แผนที่ความคิด "แกะรอยคดียึดทรัพย์ทักษิณ 76,000 ล้าน" โดย MindManager Pro 8 click
19) แผนที่ความคิด " ๑๕ ตลาดบก ๑๖ ตลาดน้ำ" โดย MindManager Pro 8 Win click
20) แผนที่ความคิด "ผู้นำ ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา" โดย MindManager Pro 8 Win click
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
...
100) เร็วๆ นี้... Soon !!!!!!

ติดตามแผนที่เพิ่มเติมได้เร็วๆ พร้อมกับการวางแผงของหนังสือเล่มใหม่ MindManager Pro 8 Win /Mac

“NOT PREPARED OR REVIEWED BY MINDJET” เว็บไซต์แห่งนี้ดำเนินการโดยไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของ Mindjet เป็นการเตรียมขึ้นมาเพื่อการเรียนรู้ของสาธารณะ Logo และข้อความ Mindjet MindManager เป็นลิขสิทธิ์ของ www.Mindjet.comYour Dream, We Do
ความฝันของท่าน งานสร้างสรรค์มอบให้เราดูแล
power by Glocalization Training Center
e-mail : banjode@gmail.com